JPR AKADEMIJA

PROJEKTAS „JAUNŲJŲ POLICIJOS RĖMĖJŲ AKADEMIJA“ 

Projektui „Jaunųjų policijos rėmėjų akademija“ gauta finansinė parama pagal Vietos plėtros strategijos „Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategija“ I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimą, telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“  priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas”. Finansuojama iš Europos sąjungos „Leader“ programos. Bendras projekto biudžetas per 42000 litų. 

Projekto tikslas:
 
Pagerinti Kauno rajono kaimo bendruomenių teisinio švietimo lygį, pilietiškumo ir teisinės savimonės ugdymą, saviraiškos ir komandinio darbo puoselėjimą, socialinių santykių kokybę, puoselėjant bendruomeniškumą, saviraišką. Skatinti kuo aktyviau vykdyti JPR veiklą nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos srityje.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti renginių, švenčių ir mokymų pravedimui reikalingą įrangą ir priemones: įgarsinimo aparatūrą, vaizdo ir garso aparatūrą, turistinius reikmenis sąskrydžiams.
  2. Įsigyti JPR švytinčias liemenes, kepurėles ir kitą reikalingą prevencinei veiklai Kauno rajono mokymo įstaigose bei jų prieigose ar kitose viešose vietose atributiką. 
  3. Įsigyti JPR prevencinei veiklai reikalingas fiksavimo priemones: profesionalus fotoaparatas (kokybiškai vykdomai veiklai fiksuoti, kad sukauptą medžiagą galėtume sėkmingai panaudoti informaciniai medžiagai rengti ir įvairius leidinius leisti, talpinti į internetinį puslapį), 10 vnt. fotoaparatų su kuriais JPR Kauno rajono mokymo įstaigose galėtu fiksuoti vykdomus teisės pažeidimus ir nuskalstamas veikas, vykdomas akcijas, prevencines priemones, kurias galėtume publikuoti savo internetiniame tinklapyje.    
  4. Organizuoti 4 JPR sąskrydžius (2012, 2013, 2014 ir 2015 metų birželio mėn.), kurių metu būtų aktyvinama jaunųjų policijos rėmėjų veikla, ugdomas pilietiškumas, teisinė savimonė ir mokoma komandinio darbo bei bendravimo įgūdžių.
  5. Organizuoti JPR mokymų ciklą pagal numatytą mokymo planą. Kiekvienais metais vykdyti privalomą žinių patikrinimą ir įvertinimą. Parengti aktyviausių JPR grupę, galinčių skaityti paskaitas teisine tematika savo bendraamžiams.
  6.  Parengti JSN Kauno regiono skyriaus internetinį puslapį, kuriame būtų galima teikti informaciją apie vykdomą prevencinę veiklą, vykdomas akcijas ir kitokią informaciją susijusią su vykdoma prevencine veikla.
  7. Organizuoti JPR 4 sportinius, 3 kultūrinius renginius, 3 vakarones, 3 akcijas pritraukiant kuo daugiau kitų Kauno rajono kaimo bendruomenių narių, skatinant kuo daugiau bendrauti su bendraamžiais, ugdyti savitarpio supratimo ir komandinio darbo įgūdžius.  

Projekto veikla. Jaunieji policijos rėmėjai yra Kauno rajono moksleiviai padedantys vykdyti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją Kauno rajono mokymo įstaigose. Šis projektas yra skirtas skatinti Kauno rajono moksleivius palaikyti tvarką ir saugumą Kauno rajono mokyklose.   

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuoti 4 jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydžiai (2011, 2012, 2013 ir 2014 metų birželio mėn.), kurių metu būtų aktyvinama jaunųjų policijos rėmėjų veikla, ugdomas pilietiškumas, teisinė savimonė ir mokoma komandinio darbo bei bendravimo įgūdžių. Visi sąskrydžiai planuojami vasaros metu – birželio mėn. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo tarnybos poligone, Karmėlavoje (ten vyko 2009 m. I sąskrydis). Sąskrydžių trukmė 1-2 dienos. Planuojama, kad kiekviename sąskrydyje dalyvaus apie 60 vaikų. 

Organizuoti jaunųjų policijos rėmėjų mokymų ciklą pagal numatytą mokymo planą. Mokymo tikslas – supažindinti jaunuosius policijos rėmėjus su teisiniais aspektais, nagrinėti teisines praktines situacijas, mokyti kovinės savigynos, suteikti teisines žinias ir bendrą supratimą apie teisinę sistemą, struktūrą ir kt. Mokymai bus organizuojami Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato struktūrinių padalinių patalpose. Mokymai bus trijų pakopų (tris metus vieną kartą per mėnesį). Per tris projekto įgyvendinimo metus planuojama pravesti 36 mokymus, kurie susidės iš dviejų dalių –  I dalis – teoriniai mokymai, kurie vyks Kauno apskr. VPK struktūriniuose padaliniuose. II dalis – praktiniai mokymai, kurie vyks Kauno rajono mokymo įstaigose (Domeikavos, Vilkijos, Babtų, Akademijos Ugnės Karvelis, Raudondvario gimnazijose, Čekiškės, Piliuonos, Vandžiogalos, Neveronių, Ežerėlio vidurinėse mokyklose, Mastaičių, Lapių pagrindinėse mokyklose) nuotoliniu būdu. Teorinis užsiėmimas vyks 2 akademines valandas (1,5 val.), praktinis – 2-3 pertraukas mokyklose (po 15-20 min.) Po numatytų temų nagrinėjimo bus vykdomas privalomas žinių patikrinimas ir įvertinimas (kartą į metus). Geriausieji bus apdovanojami 2 taurėmis ir 3 prizais – medinėmis lentelėmis su graviruota plokštele. Mokymų cikle dalyvaus apie 60-70  moksleivių. Bus parengta aktyviausių jaunųjų policijos rėmėjų grupė, galinčių skaityti paskaitas teisine tematika savo bendraamžiams.

Organizuoti renginius: 4 sportinius, 6 kultūrinius renginius ir vakarones, 3 akcijas „Darom“. Renginiai bus skirti projekto dalyviams Kauno rajono jauniesiems policijos rėmėjams. Tai bus kultūriniai, sportiniai, intelektualiniai renginiai. Jaunimas bus skatinamas bendrauti ir bendradarbiauti kitoje erdvėje, dalintis savo patirtimi prevencijos srityje savo mokymo įstaigose. Renginių metu jaunieji policijos rėmėjai sportuos, aktyviai leis laiką, kultūriniuose renginiuose, šoks, linksminsis, dainuos. Šie renginiai bus organizuojami pagal sudaryta metinį planą įvairiose Kauno rajono mokyklose, Kultūros centruose, Karininkų ramovėje ir kitose vietose. Renginių trukmė 2-3 val. Planuojame kad renginiuose dalyvaus apie 50-60 jaunųjų policijos rėmėjų. 


4 sportiniai renginiai: 

Kvadrato turnyras „JPR akademija“ taurei laimėti. Turnyras vyks pagal Kvadrato taisykles, dalyvaus 8 komandos po 5 dalyvius (14-16 metų). Šio turnyro nugalėtojams apdovanoti reikalingi trys medalių komplektai po 5 medalius (15 vnt.) ir taurė.

Mišrių komandų krepšinio turnyras „JPR akademija“ taurei laimėti. Turnyras vyks pagal Krepšinio 4×4 taisykles, dalyvaus apie 16 komandų po 6 dalyvius (14-16 metų). Komandoje turės būti dvi merginos. Šio turnyro nugalėtojams apdovanoti reikalingi trys medalių komplektai po 6 medalius (18 vnt.) ir taurė.
Boulingo turnyras „JPR akademija“ taurei laimėti. Turnyras vyks pagal Boulingo taisykles, dalyvaus 5-6 komandos po 4 dalyvius (16-18 m.). Šio turnyro nugalėtojams apdovanoti reikalingi trys medalių komplektai po 4 medalius (12 vnt.) ir taurė. Takelių nuoma turnyrui numatoma iš rėmėjų lėšų.

Tinklinio turnyras „JPR akademija“ taurei laimėti. Turnyras vyks pagal Tinklinio taisykles dalyvaus 8 komandos po 6 dalyvius (14-16 metų). Šio turnyro nugalėtojams apdovanoti reikalingi trys medalių komplektai po 6 medalius (18 vnt.) ir taurė. 

6 kultūriniai renginiai ir vakaronės:

Vakaronė „Mes prieš narkotikus“. Vakaronė vyks vienoje iš Kauno rajono mokyklų. Vakaronėje bus kalbama apie narkotikų žalą organizmui, bus dalinami lankstinukai, ženkliukai. Norintys bus testuojami dėl narkotinių medžiagų turėjimo. Vyks diskoteka. Dalyvaus apie 60-80 Kauno rajono mokyklų 9-12 klasių moksleivių.

JPR šokių varžytuvės (žaidimų konsulas Nintendo Wii šokių turnyras). Bus sudarytos komandos po penkis žmones, vienas bus kapitonas. Kapitonas ves savo komandą, laikysi Nintendo Wii konsulę savo rankose bei kartos šokių judesius rodomus ekrane. Kiti komandos nariai kartos tuos pačius judesius. Komandų pasirodymus stebės sudaryta komisija. Žaidimo metu kapitono surinkti taškai ir komisijos duoti balai bus sumuojami, bus renkamas kiekvieno šokio nugalėtojas. Rungtyniaus dvi komandos iš karto ir varžysis tarpusavyje. Po varžybų – diskoteka. Varžybų nugalėtojams apdovanoti reikalingi trys medalių komplektai po 5 medalius (15 vnt.) ir taurė.

Vakaronė „JPR talentai“. Bus skelbtina JPR talentų paieška. Talentingi vaikai parodys savo sugebėjimus. Komisija skirs balus ir išrinks pati talentingiausią. Nugalėtojams bus įteiktos trys medinės lentelės su metaline graviruota plokštele. Vakaro pabaigoje numatoma diskoteka. 

Žaidimo „ALIAS“ varžytuvės. Planuojama, kad dalyvaus iki 20 komandų. Iš 3 asmenų sudaryta komanda, turinti žaidimą „Alias”, rungsis su kitomis komandomis prie vieno stalo atspėjinėdami žodžius. Bus numatytas tam tikras laikas, per kurį daugiausiai kortelių surinkusi komanda išeina į kitą etapą. Laimėtojai skaičiuojami pagal finalinėje rungtyje surinktų kortelių skaičių. Varžybų nugalėtojams apdovanoti bus reikalingi trys medalių komplektai po 5 medalius (15 vnt.) ir taurė. Vakaro pabaigoje numatoma diskoteka.

Teisės žinių viktorina „Jaunųjų Pinkertonų ringas“. Bus sudarytos komandos iš 5 asmenų, kurios rungsis atsakinėdamos į įvairius teisinius klausimus pateiktus renginio vedėjo (kaip „Proto mūšis”). Bus išrinktos trys daugiausiai taškų surinkusios komandos. Jų apdovanojimui bus reikalingi trys medalių komplektai po 5 medalius (15 vnt.) ir taurė. Komandoms dar bus įteikta trys medinės lentelės su graviruotu metaliniu užrašu.

Vakaronė „Smurtui – ne“. Vakaronė vyks vienoje iš Kauno rajono mokyklų, joje bus kalbama apie smurtą ir patyčias Kauno rajono mokyklose, dalinami lankstinukai, demonstruojamas filmukas. Vyks diskoteka. Dalyvaus apie 60-80 Kauno rajono mokyklų 9-12 klasių moksleivių.

Akcija „Darom” – tai švarinimosi akcija, vykdoma kiekvieną pavasarį, todėl mes skatiname savanoriškai imti ir sutvarkyti aplinką apie tam tikrus objektus Kauno rajone (2011 m. buvo tvarkyta Raudondvario dvaro komplekso aplinka). Planuojama organizuoti ir dalyvauti 3 švarinimosi akcijose “Darom”. Kiekvienoje numatoma 20-25 dalyviai, Talkų trukmė – 3-3,5 val.

Parengti Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus internetinį puslapį, kuriame būtų galima teikti informaciją apie vykdomą prevencinę veiklą, vykdomas akcijas ir kitokią informaciją susijusią su vykdoma prevencine veikla.

Planuojama sukurti Kauno rajono jaunimo užimtumo bei neformalaus ugdymo paslaugą Kauno rajono kaimiškose teritorijose. 

Projekto metu planuojami savanoriški darbai: intelektualinis darbas – projekto administravimas, pirkimų organizavimas, internetinio puslapio administravimas, teorinių mokymų ir praktinių mokymų (budėjimų) organizavimas, renginių organizavimas, Jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydžių organizavimas ir pravedimas.